Voorjaarsbijeenkomst Zuidwestvloot


Op 27 maart 2010 kwam de Zuidwestvloot (56 aanwezigen) bijeen aan het Wantij in de watertoren van de keizerlijke Villa Augustus, Oranjelaan 7 3311 DH Dordrecht (www.villa-augustus.nl).

De ontvangst met koffie en vegetarische koek zorgt voor een geanimeerde sfeer.


-1.Onze Commodore Henny van Loosbroek opent met de belofte dat het een korte vergadering zal worden.

Hij heet onze Engelse gasten hartelijk welkom:

George Blake, Fleet Secretary of Broads Fleet Great Britain and Ireland vertelde (met zijn echtgenote Mary in Morpheus armen) iets van zijn vloot en het prachtige watergebied the Broads bij Great Yarmouth. Een gebied waar -in de tijd van Alva- vele Hollanders zich vestigden en het gebied ontgonnen. George sprak nog enig Nederlands.


 -2.Er zijn geen ingekomen stukken.


-3.De voorzitter deelt mede dat er 3 Nederlandse vloten moeten zijn om een bridge te hebben.

Hier zal creatief mee worden omgegaan.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

Pinksterweekend

Najaarsbijeenkomst ZW-vloot op zaterdag 23 oktober 2010.

Najaarsbijeenkomst Bridge op zaterdag 13 november te Andijk.


-4.De secretaris deelt mede dat Hans Elenbaas een goede doelen plan uitwerkt, waarbij schippers en boten ingezet kunnen worden. Dit zal geen fundraising zijn door de ZW-vloot want:

“De International Yachting Fellowship of Rotarians heeft tot doel de fellowship tussen Rotarians te bevorderen door het organiseren van watersportevenementen.”

Uiteraard kan de secretaris wel doorgeefluik zijn voor initiatieven.

Een aantal af- en aanmeldingen worden genoemd. Opmerkelijk is dat Joos de Beer opgezegd heeft (geen boot meer, ongelooflijk!).


-5.De penningmeester vermeldt dat de reserves te groot worden en vraagt om ideeën. Algemeen vindt iedereen het pinksterweekend een goed doel.

De kascommissie schuift zoals elk jaar door en het nieuwe lid wordt Han van Zanten.


-6.Het Pinksterweekend 2010 begint op vrijdagmiddag 21 mei in de haven van Stellendam.

's-Zaterdag wordt een leuk programma georganiseerd en op zondag vertrekken we met handicaps naar Numansdorp. De wind is west, de zon schijnt en het is 23 graad.

's-Maandags gaat ieder weer zijns weegs.


-7.Rondvraag.

Henk, onze onvolprezen secretaris ontvangt (waar laat ik dat alles, Joke) het archief vanaf de beginjaren van onze vloot (1987 ).

Arnold Verkade showt voor Koosje het nieuwe, rode IYFR-vliesvest in de maten S-XXXL voor de gereduceerde prijs van € 75,00.


-8. De voorzitter sluit de vergadering en ieder rept zich naar borrel en lunch.


Na aperatief en keizerlijke lunch presenteert Olav Oosterman en zijn Marjolijn de Stichting “Leef je droom”   www.leefjedroom.com

De stichting helpt jongeren (16-30 jaar) met een hart- en vaatziekte hun beperkingen te overwinnen

door meerdaagse prestatietochten te organiseren. In 2010 staan op de lijst

“Rondje Noord-Holland, Colin Archer Memorial, 24-uurs race IJsselmeer, Sail Amsterdam”.

Geniet van iedere kleine stap, die je zet.

Olav zoekt sponsors en donateurs voor zijn stichting en is steeds bereid zijn verhaal te houden voor o.a. Rotaryclubs.

Voor Alle foto's hier klikken